Equip tècnic

Josep Vilanova

· Tècnic superior d'esports en esquí alpí

Júlia Alsina

· Tècnic d'esports en esquí alpí Nivell II

Gerard Alsina

· Tècnic d'esports en esquí alpí Nivell II


Jorge Estaban

· Tècnic d'esports en esquí alpí Nivell I

Sergi Capdevila

· Tècnic d'esports en esquí alpí Nivell I

Laia Fontelles

· Tècnic d'esports en esquí alpí Nivell I

Mireia Rius

· Tècnic d'esports en esquí alpí Nivell I

Ot Foix

· Tècnic d'esports en esquí alpí Nivell I

Andreu Portet

· Tècnic d'esports en esquí alpí Nivell I

PRÀCTIQUES

Jana Portet

· Pràctiques Tècnic d'esports Nivell I

Víctor Esteban

· Pràctiques Tècnic d'esports Nivell I